• Tipus d'arxius acceptats: doc, pdf, docx.
    Annexar el Currículum en un dels següents formats (.doc, .docx, .pdf). El fitxer ha de denominar-se de la següent manera: COGNOMS_NOM
  • L’informem que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), amb NIF G63325211 és la responsable del tractament del dades recollides per mitjà d’aquest formulari, amb la finalitat de actualitzar la borsa de treball de la nostra entitat i si vostè ens autoritza, a enviar a tots els centres educatius associats a la nostra entitat les seves dades laborals i personal per a que els centres que cerquin personal laboral el puguin contactar. L’indiquem que en tot moment pot retirar el seu consentiment i que les seves dades seran tractades mentre disposem del consentiment. L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-se per escrit a fecc@escolacristiana.org o bé, a la direcció situada a c/ dels Àngels nº 18, 6ª Barcelona (08001). Així mateix, si no rep resposta per part nostra o no està conforme amb el tractament de dades realitzat pot presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades.