Confirmació assistència

Convocatòria dels membres del CEMB:

del Plenari i dels districtes

Dimecres, 2 de novembre de 2022 – 17.30 a 18.30h