Consulta sobre la disponibilitat dels membres de la junta d’APSEC d’ajornar

la reunió de la junta directiva del 17/05/2022 al 24/05/2022