1. A qui s’adreça l’Escola de Directius?

L’Escola de Directius s’adreça molt especialment a aquelles persones que han de dirigir les escoles cristianes de Catalunya en els propers anys. També pot ser d’interès per a altres persones que no pertanyin a aquesta col·lectiu, encara que el seu disseny està pensat per a aquests.

La formació va adreçada tant a persones que es preparen per assumir les responsabilitats de la direcció, com a persones que ja l’estan exercint i volen actualitzar els seus coneixement.

 

Quan parlem de DIRECTIUS, ara i aquí ens referim als educadors que tenen responsabilitats de govern en un centre escolar, i en particular a aquelles persones que hi exerceixen les funcions pròpies de la titularitat i/o de la direcció general del centre.

Seria bo que els directius que participin en l’EdD tinguin una sòlida experiència educativa i haguessin tingut ja alguna experiència de coordinació o direcció. Entre d’altres, seria molt adequat que haguessin tingut alguna experiència en el departament de pastoral o que fossin coneixedors del carisma de la congregació. Un itinerari formatiu que realitzen molts dels assistents a l’EdD és haver fet l’Escola d’Educadors (en la qual fan una sòlida reflexió com a professionals de l’educació en una escola cristiana) i després l’Escola de Directius.

 

És necessari que els assistents tinguin  un domini suficient de les principals eines i programes informàtics d’ús més habitual en els centres escolars: tractament de textos, full de càlcul, correu electrònic, navegador d’internet, programes de presentació, etc.