Previsió de les accions formatives pel curs 2021-2022

Calendari estimat de les accions formatives. Consulteu l’apartat Llistat de Cursos per veure quins cursos tenen la inscripció oberta actualment.

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol
Jornades
 • MÀRQUETING
 • NEUROCIÈNCIA I CREATIVITAT
 • ORIENTACIÓ
 • ASPECTES LEGALS AMPAS
 • PASTORAL
 • INNOVACIÓ + TIC
 • ED. INFANTIL
 
 • SESSIO INFORMATIVA TÍTOL IMMOVACIÓ EDUCATIVA
Webinars
 • PLA IGUALTAT
 • FEAC 1: ENTORNAR L’ESCOLA
 • FEAC 2: ACCEPTAR LA DIFERÈNCIA
 • GESTIÓ I MILLORA 1: EINES ASSEGURAMENT IMPLANTACIÓ
 • FEAC 3: ACOMPANYAR AL VULNERABLE
 • REIAL DECRET ENSENYAMENTS MÍNIMS
 • GESTIÓ I MILLORA 3: LES CB INDICADORS PER DECIDIR
 • FEAC 4: CREURE AL COL·LE
 • GESTIÓ I MILLORA 3. LES DADES RECOLLIDES APLICADES A LA PGA
 • FEAC 5: OBRIR FINESTRES
 • GESTIÓ I MILLORA 4: PRESENTACIÓ PQ
Administració i gestió
 • Gestió de la tresoreria en un escenari incert
 • PRL
 • Atenció al públic PAS
 • Gestió pràctica impagats
 • Protecció de dades
 • Gestió de la PRL
 • Gestió pràctica impagats
 • Atenció al públic PAS
 • Manipuladors d’aliments
 • Gestió pràctica impagats
 • Comptabilitat de costos
Avaluació i Planificació
 • Mesurar i fer el seguiment del PE
 • Planificació estratégica
 • Avaluació de l’acompliment
Escola inclusiva
 • És possible personalitzar l’aprenentatge?
 • Eines de motivació dels alumnes amb dificultats
 • Disseny universal per l’aprenentatge i eines digitals per aprendre junts (DUA)
 • Trastorns de conducta
 • Acompanyar les famílies d’infants amb dificultats
 • Robòtica per aprendre amb alumnes amb dificultats
Gestió i Millora contínua
 • Auditors interns
Habilitats Directives 
i personals
 • Capacitat resolutiva. Del problema a la decisió
 • Claus emocionals i cognitives per la tornada a l’escola
 • Riscos psicosocials del professorat (CI i DI)
 • Neurolideratge
 • Eines de comunicación per intervencions publiques
 • Habilitats directives
 • Eines de coaching. Nivell I
 • Conducció de reunions
 • Converses per a resoldre situación en la gestió de l’equip de treball
 • Parlar en públic
 • Gestió del temps
 • Com organitzar una reunió virtual
 • Gestió de l’estrès
Innovació Educativa
 • Fonaments de la neurociència i l’ed. emocional a l’aula
 • Avaluació per competències a BATX
 • Cultura de pensament: Rutines i destreses des de la neurociència
 • Observació entre iguals
 • La gamificació en l’aprenentatge
 • Formació i avaluació per competències a FP
 
 • Neurociència i creativitat
 • Educació emocional
 • Formació per projectes FP
Llar d’infants
 • El pati escolar a EI
 • Entorns d’aprenentatge
 • El joc lliure versus joc dirigit
Màrqueting Educatiu
 • Disseny pla Màrqueting
 • Estratègies en xarxes socials
 • Màrqueting i Captació d’alumnes
 • Planificació mitjans on line i off line
 • Instagram per al teu negoci
 • Redacció Notes de premsa
 • Fidelització de les families
 • Mistery Shopping
 • Canvas i la proposta de valor en una escola
 • Comunicació de crisis
Multilingüe  
 • TET
 • Storytelling: Comencem amb un conte?
Pastoral
 • Sant Josep va a l’escola
 • Projecte COR, una proposta de creixement personal innovadora
 • GodlyPlay
Socioeducatiu
 • Saber del silenci per saber estar
 • Mou la noviolència en l’educació
 • Ciberbullying
TIC
 • Google Workspace Educatiu
 • Creació de material didàctic amb eines digitals
 • Programació amb Minecraft Educatiu
 • Robòtica, cap a una assignatura de tecnologia
 • Google Classroom
 • Edició de vídeo
 • Aplicacions Office 365 Educatiu
 • Gamificar (Classcraft)
 • Edicio d’imatge i vídeo amb disp. mòbils
 • AppInventor
 • Domina els formularis
 • Iniciació Microsoft Teams per docents
 • Eines digitals per completar la formació presencial online
 • Apps Lab’s per infantil
 • Experiències gamificades amb Genially
 • Genially i Canva
 • Crear continguts i activitats multimèdia
 • Google Workspace Educatiu Avançat i altres eines per un aprenentatge híbrid
 • Ecosistema Tinkercad
 • Apps Lab’s per Primària
 • Fusion 360
 • Dinamitzar les STEAM amb Set SPIKE™ Prime LEGO® Education
 • MDM Meraki
 • Seguretat digital
 • Programació i robòtica educativa mBlock
 • Microsoft Teams per docents (nivell intermig)
 • Flipped Classroom
 • Realitat augmentada a l’aula
 • Infografies
 • Apps Lab’s per Secundària
 • Breakout Edu i Escape Room
 • Audacity
 • Gamificar diferencts matèries
 • Intel·ligència artificial
 • Big Data
 • Moodle
Tutoria
 • El projecte de convivència
 • Gestió restaurativa de les relacions i conflicte
 • Eines per orientar als nostre alumnes acadèmicament i professionalment
 • Conduir reunions amb pares i mares
 • Estratègies educatives pel treball amb adolescents
 • La tutoria i les entrevistes amb les famílies
 • Eines per a la prevenció i la detecció de l’assatjament escolar
Altres formacions
 • Dirigents AMPAs
 • Les capacitats físiques a l’escola
 • Tècniques de relaxació (ESO, BATX i CF)
 • Dirigents AMPAs
 • L’avaluació formativa i qualitativa, estratègia eficaç de millora
 • Educació de la veu
 • Nova gramàtica de la llengua catalana BATX
Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol