Previsió de les accions formatives pel curs 2019-2020

Calendari estimat de les accions formatives. Consulteu l’apartat Llistat de Cursos per veure quins cursos tenen la inscripció oberta actualment.

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol
Jornades
 • MÀRQUETING
 • MÚSICA
 • PASTORAL EDUCATIVA
 • ORIENTACIÓ
 • XIV Jornada de Mestres i professors de religió SIERC
 • LECTURA
 • TIC
 • LLARS
Administració i gestió
 • Delegat Protecció de dades
 • Atenció al Públic (PAS)
 • Prevenció Riscos laborals ED
 • Atenció al Públic (PAS)
 • Delegat Protecció de dades (DPD)
 • DPD Aprofundiment
 • Al·lèrgies
 • Manipuladors d’aliments
Avaluació i Planificació
 • Planificació estratègica
 • Avaluació de l’acompliment
 • Vigilància estratègica: Avaluació aplicació PE
Escola inclusiva
 • Inclusió a l’escola
 • Acompanyar les famílies d’infants amb dificultats
 • Index inclusió
 • Disseny Universal Aprenentatge (DUA)
Gestió i Millora contínua
 • Adaptació Norma ISO
 • Introducció model EFQM
 • Auditors interns
 • Sistema de gestió de qualitat
Habilitats Directives 
i personals
 • Comunicació 360º
 • Lideratge i gestió d’equips
 • Leader in me©, Els 7 hàbits de la gent altament eficaç
 • Eines coaching nivell 2
 • Gestió estres
 • Conducció  reunions
Innovació Educativa
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Planificació del procés d’innovació
 • Observació entre iguals
 • ABP
 • Educació emocional
 • Treball per projectes
 • Neurociència i creativitat
 • Racons i entorns aprenentatge
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Avaluació per competencial
 • Gamificació en l’aprenentatge
 • Patí, una mirada pedagògica i de disseny
 • Educació emocional
 • Cultura pensament: rutines i destreses
 • ABP
 • Neurociència i creativitat
 • Visual Thinking
 • Gamificació l’aprenentatge
Màrqueting Educatiu
 • Disseny pla Màrqueting
 • Redacció periodística per a no periodistes
 • Estratègies en xarxes socials
 • Màrqueting i Captació d’alumnes
 • Instagram
 • Mystery Shopping
 • Redacció periodística per a no periodistas
 • Planificació mitjans on line i off line
 • Fidelització de les families
 • La conquesta a les families
 • Comunicació de crisis
 • Fotografiant l’educació
Multilingüe
 • Sessió informativa TET
 • TET
 • Sessió informativa TET
 • TET
Pastoral
 • Biblia
 • Silenci
 • Temps liturgics
 • Simbolisme religiós
 • Dels sentits al sentit
Socioeducatiu
 • Servei comunitari ApS
TIC
 • Domina els formularis (autoavaluació)
 • GeoTools
 • Tauletes i telèfons a l’aula
 • Robòtica amb micro bit
 • Classcraft
 • L’ús del WhatsApp
 • Pensament computacional amb LEGO Education WeDo 2.
 • Disseny 3D
 • Office 365 Education
 • BeeBot BlueBot
 • Flipped Classroom
 • Programem amb Scratch
 • Scratch 3.0 a LEGO, WeDo, Microbit i Makey makey
 • Minecraft Education Edition
 • Programació i robòtica mBlock
 • APPInventor
 • Seguretat a la xarxa
 • Selecció i creació Videos formatius
 • Edició imatge i vídeo
 • Chromebooks a l’aula
 • Pensament computacional amb LEGO Mindstornms EV3
 • Gestió, creació i avaluació amb Recursos TIC
 • Mindstorms Educationev3
 • Impressió 3D
 • Breakout Edu i Escape Room
 • Robòtica Inf-Prim
 • Ús eficient de la tecnologia a l’aula
 • Implementació avançada amb Lego
 • Creació recursos basats imatge: infografies
 • Geolocalització, Realitat Augmentada i Realitat Virtual
 • Xarxes socials i ètica digital
 • Seguretat a la xarxa
 • Programació mBlock i phyton
Tutoria
 • Projecte de convivencia
 • Mediació escolar
 • Projecte de convivència
 • Eines assetjament escolar
 • Tutoria i entrevistes amb famílies
 • Adolescència
 • Projecte de convivència
 • Habilitats socials del tutor i equip docent
 • Cyberbulling
 • Eines assetjament escolar
 • Eines de coaching per empoderar l’alumnat
 • Projecte de convivència
 • Tutoria i entrevistes amb famílies
 • Mediació escolar
 • Tutoria i entrevistes amb famílies
 • Projecte convivència
 • Cyberbulling
Altres formacions
 • Dirigents AMPA
 • Aspectes legals AMPA’s
 • Impostació de la veu
Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol