Previsió de les accions formatives pel curs 2019-2020

Calendari estimat de les accions formatives. Consulteu l’apartat Llistat de Cursos per veure quins cursos tenen la inscripció oberta actualment.

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol
Jornades
 • MÀRQUETING
 • MÚSICA
 • METODOLOGIA SINGAPUR
 • PASTORAL EDUCATIVA
 • ORIENTACIÓ
 • MULTILINGÜE
 • XIV Jornada de Mestres i professors de religió SIERC
 • LECTURA
 • TIC
 • LLARS
Administració i gestió
 • Delegat Protecció de dades
 • Atenció al Públic (PAS)
 • Riscos laborals
 • Atenció al Públic (PAS)
 • Manipuladors d’aliments
 • Al·lèrgies
Avaluació i Planificació
 • Planificació estratègica
 • Avaluació de l’acompliment
 • Vigilància estratègica: Avaluació aplicació PE
Escola inclusiva
 • Inclusió a l’escola
 • Disseny Universal Aprenentatge (DUA)
 • Index inclusió
Gestió i Millora contínua
 • Adaptació Norma ISO
 • Introducció model EFQM
 • Auditors interns
 • Sistema de gestió de qualitat
 • Gestió àgil
Habilitats Directives 
i personals
 • Comunicació 360º
 • Lideratge i gestió d’equips
 • Leader in me©, Els 7 hàbits de la gent altament eficaç
 • Eines coaching nivell 2
 • Gestió estres
 • Conducció  reunions
Innovació Educativa
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Planificació del procés d’innovació
 • Intel·ligències múltiples I
 • Observació entre iguals
 • ABP
 • Educació emocional
 • Intel·ligències múltiples II
 • Docència compartida
 • Treball per projectes
 • Neurociència i creativitat
 • Racons i entorns aprenentatge
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Avaluació per competencial
 • Gamificació en l’aprenentatge
 • Patí, una mirada pedagògica i de disseny
 • Cultura pensament: rutines i destreses
 • El mètode Singapur: PENSA INFINIT
 • ABP
 • Neurociència i creativitat
 • Educació emocional
 • Visual Thinking
 • Gamificació l’aprenentatge
Màrqueting Educatiu
 • Disseny pla Màrqueting
 • Redacció periodística per a no periodistes
 • Estratègies en xarxes socials
 • Màrqueting i Captació d’alumnes
 • Instagram
 • La conquesta a les families
 • Mystery Shopping
 • Redacció periodística per a no periodistes
 • Màrqueting i Captació d’alumnes
 • Fidelització de les families
 • Planificació mitjans on line i off line
 • Comunicació de crisis
 • Fotografiant l’educació
Multilingüe
 • Sessió informativa TET
 • TET
 • TET
 • Storytelling
Pastoral
 • Biblia
 • Temps liturgics
 • Silenci
 • Simbolisme religiós
 • Dels sentits al sentit
Socioeducatiu
 • Servei comunitari ApS
 • Animadors FEAC
TIC
 • Domina els formularis (autoavaluació)
 • GeoTools
 • Tauletes i telèfons a l’aula
 • Robòtica amb micro bit
 • Classcraft
 • L’ús del WhatsApp
 • Pensament computacional amb LEGO Education WeDo 2.
 • Disseny 3D
 • Office 365 Education
 • BeeBot BlueBot
 • Integració senzilla del robot Ozobot
 • Impressió 3D
 • Flipped Classroom
 • Programem amb Scratch
 • Scratch 3.0 a LEGO, WeDo, Microbit i Makey makey
 • Pensament computacional amb LEGO Mindstorms Educations EV3
 • Minecraft Education Edition
 • APPInventor
 • Seguretat a la xarxa
 • Videos formatius
 • Pensament computacional amb LEGO Mindstornms EV3
 • Gestió, creació i avaluació amb Recursos TIC
 • Implementació avançada amb Lego Mindstorms Educationev3
 • Robòtica Inf-Prim
 • Creació recursos basats imatge: infografies
 • Geolocalització, Realitat Augmentada i Realitat Virtual
Tutoria
 • Projecte de convivència
 • Mediació escolar
 • Projecte de convivència
 • Eines assetjament escolar
 • Tutoria i entrevistes amb famílies
 • Adolescència
 • Habilitats socials del tutor i equip docent
 • Cyberbulling
 • Eines assetjament escolar
 • Eines de coaching per empoderar l’alumnat
 • Mediació escolar
 • Tutoria i entrevistes amb famílies
 • Projecte convivència
 • Cyberbulling
Altres formacions
 • Dirigents AMPA
 • Pedagogia del reconeixement
 • Impostació de la veu
Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol