Previsió de les accions formatives pel curs 2018-2019

Calendari estimat de les accions formatives. Consulteu l’apartat Llistat de Cursos per veure quins cursos tenen la inscripció oberta actualment.

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol
Jornades
 • INNOVACIÓ
 • MÀRQUETING
 • METODOLOGIA SINGAPUR
 • PASTORAL EDUCATIVA
 • ORIENTACIÓ
 • APLEC MONTSERRAT
 • MULTILINGÜE
 • JOVES ENTRE DOS SEGLES
 • XIII Jornada de Mestres i professors de religió SIERC
 • TIC
 • MÚSICA
 • LECTURA
 • LLARS
Administració i gestió
 • Delegat de Protecció de dades
 • Atenció al PAS
 • Delegat de protección de dades
 • Manipuladors d’aliments
 • Delegat de Protecció de dades
 • Atenció al PAS (Girona)
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
 • Atenció al PAS
Avaluació i Planificació
 • Vigilància estratègica: Aplicació PE
 • Planificació estratègica
 • Sistema indicadors
 • L’entrevista d’avaluació
 • Vigilància estratègica: Avaluació aplicació PE
Gestió i Millora contínua
 • Norma ISO
 • Auditors interns
 • Gestió àgil
 • Sistema de gestió de qualitat
Habilitats Directives 
i personals
 • Lideratge i gestió d’equips
 • Intervencions publiques
 • Eines coaching nivell 1
 • Conducció  reunions
Innovació Educativa
 • Neurociència i intel·ligències
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Planificació del procés d’innovació
 • Gamificació
 • Educació emocional
 • Neurociència i creativitat
 • Intel·ligències múltiples
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Docència compartida
 • Treball per projectes
 • El mètode Singapur: PENSA INFINIT
 • Aprenentatge cooperatiu
 • ABP
 • Avaluació per competències
 • Planificació docència compartida
 • Visual Thinking
 • Docència compartida (Lleida)
Màrqueting Educatiu
 • Estratègies en xarxes socials
 • Captació d’alumnes
 • La conquista a les families
 • Mystery Shopping
 • Fotografiant l’educació
 • Fidelització de les families
 • Disseny pla de Màrqueting
 • Planificació mitjans on line i off line
 • Comunicació de crisis
 • Fotografiant l’educació
Multilingüe
 • Sessió informativa TET
 • TET
 • TET
 • AICLE/CLIL
 • AICLE/CLIL
 • Anglès EI
Pastoral
 • Interioritat
 • Temps liturgics
 • Miracles
 • Art i símbol
 • Silenci
Socioeducatiu
 • Servei comunitari
TIC
 • STEM
 • GeoTools
 • Tauletes i telèfons a l’aula
 • Aplicacions TIC
 • Microbit CM i CS
 • Lego WeDo 2.0
 • Disseny 3D
 • Google classroom
 • BeeBot BlueBot
 • Impressió 3D
 • Flipped Classroom
 • Grup Tech: robótica
 • Grup Tech: dispositius mobils
 • Scratch i Makey Makey
 • Minecraft
 • Chromebooks
 • Lego Mindstorms
 • Mblock
 • APPInventor
 • Lego Mindstorms avançat
 • Recursos TIC
 • YouTube, una eina educativa
 • Breakout Edu i Escape Room
 • Robòtica Inf-Prim
 • Descobrir  potencial publicitat a Facebook
 • Edició imatge i video
 • Xarxes socials i ètica digital
 • Tecnologia a l’aula
 • Geolocalització, Realitat Augmentada i Realitat Virtual
 • Office 365 Education
 • Eines digitals educatives
Tutoria
 • Gamificació BIOPOLIS
 • Mediació escolar
 • Pla de convivencia
 • Entrevistes amb famílies
 • Assetjament escolar
 • Transtorns: TEA
 • Pla de convivencia
 • Habilitats socials
 • Aprofundiment Habilitats socials
 • Assetjament escolar
 • Entrevistes amb famílies
 • Projecte convivència
Altres formacions
 • Musicalitat i biodansa
 • FEAC
 • BookTubers
 • Gestió estrés
 • Espais patí
 • Escriptura viatge interior
 • Disseny programacions
 • Medi ambient
Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol