Presentació

La Pastoral és un tret d’identitat de l’escola cristiana, un eix vertebrador de l’acció educativa i un compromís de formació. Una escola cristiana ha de tenir com una de les seves columnes vertebrals un pla i una acció pastoral que englobi tots els nivells educatius i membres de la comunitat educativa.

És necessari comprendre la Pastoral Educativa com a compromís i acció de tota la comunitat educativa. Fer de la Pastoral un element de transformació de la realitat sociocultural de l’entorn, els alumnes han de ser els protagonistes i la Pastoral ha de ser l’element transversal d’identitat cristiana en totes les accions educatives del centre.

El Programa de Pastoral recull un conjunt d’accions i iniciatives que pretenen ajudar als docents facilitant recursos i materials per treballar determinats temes o celebracions.

Destinataris

Mestres i professors que desenvolupen o hauran de desenvolupar un servei d’animació, coordinació de la Pastoral a les escoles cristianes i també a d’altres agents de pastoral que hi estiguin interessats.

Objectiu

L’objectiu de les activitats i iniciatives que es promouen des del Programa de Pastoral són dedicar un temps a la reflexió, a la formació, a l’intercanvi, a potenciar la tasca diària des de l’afecte, el bon fer i el treball compartit.

Lloc de realització

Tradicionalment aquests tipus de cursos només han tingut un nombre d’inscripcions suficient quan s’han realitzat a Barcelona. Per tant, en principi, el lloc de realització serà la seu de la FECC (c. dels Àngels 18, 4t).

Però és possible organitzar accions d’aquest Programa de Pastoral en d’altres localitats si el nombre d’alumnes ho justifica.

També és possible sol·licitar la realització de qualsevol d’aquests cursos al vostre centre, sempre que tingueu un mínim de 10 treballadors que participaran al curs. Per sol·licitar un curs o informació, podeu adreçar-vos a rmpique@escolacristiana.org

Accions formatives

El Programa de Pastoral està format per diferents activitats formatives que permeten als membres de l’àrea de pastoral promoure noves iniciatives i activitats a l’aula. Les activitats de formació són:

• De la interioritat a l’espiritualitat amb els sentits: curs d’una durada de 4 hores.A partir d’uns bàsics principis teòrics, es proposaran maneres pràctiques de treballar la consciència personal i comunitària oberta al transcendent. Es desenvoluparà la sessió tot aportant els eixos teòrics que fonamenten l’educació en la interioritat i en l’espiritualitat i fent pràctica amb exercicis inspirats en aquesta teoria per experimentar la seva capacitat generativa

Miracles: curs d’una durada de 4 hores.Com explicar avui els miracles de Jesús: El currículum de l’assignatura de Religió ens demana que expliquem els miracles de Jesús als alumnes d’Ed. Primària. Però no sabem com posar-nos-hi. De fet, fins i tot nosaltres docents en tenim dubtes…

  • Els miracles van succeir de debò?
  • Els hem de donar només una interpretació simbòlica?
  • Tenen algun significat per a nosaltres avui?

Tractarem en la sessió, una manera engrescadora, una forma nova d’explicar els miracles… compartirem possibles respostes als interrogants que els alumnes plantegen… Un curs innovador d’acord amb la doctrina católica.

• Recursos Pastoral: curs d’una durada de 7 hores. Conèixer i saber utilitzar els recursos digitals de la FECC per a l’assignatura de religió d’infantil i primària.

• Seminaris de Xarxes permanents: Es tracten de jornades de treball adreçades als equips de titularitat de les escoles adherides a la FECC en els que es presenten bones pràctiques de centres.

• Simbolisme religiós: curs d’una durada de 4 hores.Simbolisme religiós, treball a l’aula: Farem una aproximació als principals símbols de Crist i símbols marians amb una breu explicació i una visualització pràctica de com s’han utilitzat al llarg del temps des de la historia de l’art.

Els símbols ens apropen al sagrat, ajuden a entendre i a expressar l’experiència religiosa; saber-los interpretar ens permet conèixer d’altres tradicions i cultures.

• Temps litúrgics: curs d’una durada de 4 hores. Recursos creatius i motivadors en la incorporació i celebració del temps litúrgics a la vida de l’escola. Implicació de la comunitat educativa. Seqüenciació i organització. Bones pràctiques.

 

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els equips directius poden programar l’assistència a les diferents activitats formatives posant més èmfasi en aquelles que els siguin més necessàries o interessants en coherència amb el seu Projecte Educatiu.