Project Description

Descobreix el potencial educatiu de la teva pròpia Ràdio escolar

Codi 22079.01

Presentació

El projecte de la ràdio escolar serveix com a instrument de reforç dels coneixements aportats per la majoria de les matèries que s’imparteixen a classe, pot ser útil en qualsevol cicle: Cicle Infantil (aprendre i augmentar el lèxic), Cicle Primària (augmentar la lectura, desenvolupament del medi natural i social..), ESO i  Batxillerat (augmentant la dicció , l’expressió oral i escrita, i d’altres aspectes). Es pot relacionar la ràdio amb el currículum de pràcticament totes les assignatures.

Destinataris

Formació adreçada a docents de les etapes de Primària i Secundària.

Els destinataris necessitaran connectar-se des d’un dispositiu amb connexió a Internet, àudio, micròfon i càmera.

Continguts

  1. Coneixements a treballar amb el projecte de la ràdio escolar.
  2. Introducció de la ràdio escolar en l’entorn global del centre educatiu, com a activitat general transversal de les diferents etapes formatives.
  3. Part pràctica: Com fer el muntatge de la ràdio; Creació d’una sessió de ràdio
  4. Eines: Tractament de textos;  Audacity; Ivoox

Inici

4 de juliol de 2022

Calendari i horari

4 de juliol de 10:00 a 13:00 hores

Modalitat

Aula virtual (sincrònica)

Durada

3 hores

Programa
Inscripció