Project Description

Eines per a la prevenció i detecció de l’assetjament escolar

Codi 92.01

Presentació

El conflicte forma part de la vida humana. El problema és quan s’enquista. Violència, vandalisme, disrupció, assetjament… són mostres que hem d’identificar per
facilitar estratègies.

Aquesta formació vol donar a conèixer i facilitar eines per prevenir i detectar els eixos de discriminació que legitimen violències, ocultes o manifestes, i que poden conduir a l’assetjament o bullying. Cal prendre consciència de quins són els elements que intervenen en les diferents formes de violència i assetjament, així com els elements que intervenen en la prevenció (estratègies de regulació emocional, comunicatives i de gestió del pensament per resoldre conflictes, i la promoció de l’autoestima com a eina primordial que cal treballar).

Destinataris

Personal docent que han d’implementar els plans de convivència. Responsables dels grups d’escoles que tenen la responsabilitat d’impulsar programes de
prevenció, detecció i intervenció en tots els centres del seu grup amb una mateixa orientació.
Els destinataris necessitaran connectar-se des d’un dispositiu amb connexió a Internet, àudio, micròfon i càmera.

Continguts

  1. Eixos de discriminació
  2. Autoestima
  3. Respecte, tolerància i diversitat
  4. Programes de prevenció
  5. L’acció tutorial
  6. Conflictes. L’assetjament i rols
  7. Fórmules comunicatives i assertivitat
  8. Estratègies de resolució de conflictes

Inici

27 de juny de 2022

Calendari i horari

Sessions virtuals: 27,28,29,30 juny de 15:30 a 18:30h
Sessió presencial: 1 de juliol de 10 a 13h

Modalitat

Aula Virtual (sincrònica) i 1 sessió presencial

FECC. c/ dels àngels, 18, 4a planta. Barcelona

Durada

15 hores

Preu

Formació subvencionada amb inscripció gratuïta

Finançament

Formació Subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Veure l’apartat condicions econòmiques del programa)

Programa
Inscripció