Project Description

Curs Bàsic Acreditat de Formació de Narradors i Porters en Godly Play

Codi 22071.01

Presentació

Godly Play és un mitjà de direcció espiritual i descobriment basat en principis del mètode Montessori i el culte cristià. Pretén presentar de manera imaginativa les històries de la Bíblia a nens i nenes i a gent de més edat.
Els infants tenen un sentit innat de la presència de Déu. L’enfocament de Godly Play els ajuda a explorar la seva fe a través de les narracions. L’aprenentatge del llenguatge religiós (històries sagrades, paràboles, acció litúrgica i silenci contemplatiu) els ajuda a desenvolupar aquesta experiència espiritual a través del pensament reflexiu, la sorpresa, el misteri, l’expressió artística i el joc.
Basant-se en els principis Montessori i desenvolupat mitjançant un pla curricular en espiral, el mètode Godly Play serveix per a la infància primerenca, intermèdia i tardana… i més enllà.
Al curs bàsic entrem de ple en el mètode i en l’espiritualitat infantil, i ens formem per ser facilitadors de les experiències del Misteri, sense interposar-nos ni deteriorar l’experiència de Déu que els infants tenen; al contrari, anem aprenent a trobar el nostre lloc en el cercle per a ser instruments i posarnos al servei dels nens.

Destinataris

Docents, educadors, agents pastorals, sacerdots, pastors, religioses/os, mares, pares…

Recomanem dur roba còmoda per a poder treballar de manera distesa. Treballarem asseguts a terra (facilitarem màrfegues, però podeu dur la vostra tovallola si ho creieu convenient) tot i que hi haurà cadires disponibles per qui ho necessiti. També hi haurà l’opció de treure’s les sabates si es desitja. Podeu dur una ampolla i reomplir-la les vegades que calgui.

Continguts

 1. Les històries (contingut i estructura).
 2. Els gèneres (la seva finalitat i diferències).
 3. Els temps (com estructuren el nostre treball).
 4. L’espai sagrat (diferències i teologia).
 5. Els materials (qualitat, sentit).
 6. Els rols dins la sala.
 7. Les bases de l’Espiritualitat infantil.
 8. El silenci contemplatiu.
 9. L’ambient preparat de Godly Play.
 10. El cercle de nens.
 11. L’espiritualitat dels nens.
 12. El pla curricular en espiral.

Inici

21 de juny de 2022

Calendari i horari

21, 22 i 23 de juny de 9 a 14h i de 15 a 18 hores

Modalitat

Presencial

FECC. c/ dels àngels, 18, 4a planta. Barcelona

Durada

24 hores

Programa
Inscripció