Project Description

La tutoria i les entrevistes amb les famílies

Codi 152.02

Presentació

Una de les funcions més importants del tutor és mantenir una comunicació fluïda amb la família de l’alumne, i això s’acostuma a fer sobretot mitjançant les entrevistes. La normativa estableix un mínim d’entrevistes al curs, tot i que és freqüent que els centres en facin alguna més.

En aquest curs es treballarà específicament la tècnica de l’entrevista en el context escolar, fent ús de les eines de l’anàlisi transaccional i de la gestió de la comunicació, a fi i efecte que els professionals de l’educació de qualsevol nivell puguin conduir entrevistes amb les famílies dels alumnes amb el màxim d’eficàcia, eficiència i elegància.

Destinataris

Docents i educadors de qualsevol etapa educativa que vulguin treballar la tècnica de l’entrevista amb les famílies per poder-la aplicar ràpidament a la pràctica professional. També pot ser d’interès per a coordinadors i directius que estiguin estudiant la manera d’establir una forma comuna de fer les entrevistes en el propi centre.
Els destinataris necessitaran connectar-se des d’un dispositiu amb connexió a Internet, àudio, micròfon i càmera.

Continguts

  1. Competències emocionals per a les entrevistes amb la família. L’actitud d’Adult a Adult segons l’esquema PAN de l’anàlisi transaccional.
  2. Escola i família. La visió sistèmica de l’educació.
  3. Un cas especial de conversa de treball: l’entrevista amb pares i mares. El temps, el lloc, la comunicació no verbal, estructures verbals, fases de l’entrevista, l’objectiu i el resultat.

Inici

27 de juny de 2022

Calendari i horari

Sessions virtuals: 27,29,30 juny i 1 juliol d 15 a 18h

Sessió presencial: 28 juny de 15 a 18h

Modalitat

Aula Virtual (sincrònica) i 1 sessió presencial

FECC. c/ dels àngels, 18, 4a planta. Barcelona

Durada

15 hores

Preu

Formació subvencionada amb inscripció gratuïta

Finançament

Formació Subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Veure l’apartat condicions econòmiques del programa)

Programa
Inscripció