Project Description

La programació de la religió a l’ESO a partir del nou currículum LOMLOE

Presentació

Coneixerem, analitzarem i aprendrem a programar per competències a partir del nou currículum de Religió catòlica LOMLOE.

Destinataris

El nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat és el d’Educació Secundària Obligatòria. L’activitat es promou des de Barcelona, però pel fet de ser on-line, s’hi pot inscriure professorat de tot el territori. Disposem de 30 places.

Continguts

  1. El currículum competencial de religió catòlica LOMLOE a l’ESO.
  2. Competències específiques, criteris d’avaluació, sabers bàsics i situacions d’aprenentatge al nou currículum de religió catòlica LOMLOE
  3. La programació competencial d’unitats didàctiques i situacions d’aprenentatge.

Inici

1 de juliol de 2022

Calendari i horari

De l’1 al 7 de juliol de 2022

Modalitat

Online

Durada

30 hores

Programa
Inscripció