Els deu programes que ofereix la Fundació Escola Cristiana són:

Programa d’Administració

Programa d’Avaluació i Planificació

Programa Escola Inclusiva

Programa de Gestió i Millora

Programa d’Habilitats directives

Programa d’Innovació educativa

Programa de Màrqueting Educatiu

Programa Multilingüe

Programa de TIC

Programa de Tutoria