Presentació

Els centres educatius tenen una realitat i unes necessitats cada vegada més complexes. Necessiten professionals que les coneguin en profunditat i que ajudin a prevenir-les i a buscar-hi solucions juntament amb la resta de la comunitat educativa. Cada cop la necessitat de connectar el sistema educatiu amb les famílies, i així propiciar la comunicació entre totes dues parts, es fa més necessari.

La relació dels centres escolars amb altres recursos educatius, que es poden aprofitar en clau de col·laboració i benefici mutus, i la importància de la necessitat d’obrir l’escola a l’entorn, amb la finalitat de convertir-se en un recurs educatiu més de la comunitat social és el que pretén el Programa Socioeducatiu que es promou des de la Fundació Escola Cristina de Catalunya, facilitant a través de les accions i propostes d’actuació.

Destinataris

Docents de qualsevol etapa educativa que estiguin interessats en incorporar en la seva tasca docent projectes comunitaris en els que hi participin diferents agents de la comunitat social de l’entorn.

Objectiu

Facilitar competències i instruments de treball a l’equip docent del centre per incorporar en la seva dinàmica.

Lloc de realització

Tradicionalment aquests tipus de cursos només han tingut un nombre d’inscripcions suficient quan s’han realitzat a Barcelona. Per tant, en principi, el lloc de realització serà la seu de la FECC (c. dels Àngels 18, 4t).

També és possible sol·licitar la realització de qualsevol d’aquests cursos al vostre centre. Per sol·licitar un curs o informació, podeu adreçar-vos a rmpique@escolacristiana.org

Accions formatives

El Programa Socioeducatiu està format per diferents activitats formatives que permeten incorporar o millorar les diferents dinàmiques socioeducatives en els centres. Aquestes activitats de formació són:

• Servei comunitari (ApS): curs d’una durada de 20 hores. L’Aprenentatge servei és la metodologia més adient per dur a terme el Servei comunitari. Es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge (recollits en el currículum) i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Animadors del programa FEAC: curs d’una durada de 15 hores. El programa FEAC, Família-Escola Acció Compartida, va néixer ja fa molts anys amb la intenció de generar en les escoles una interacció “amb” i “entre” les famílies. La voluntat del FEAC és crear un espai d’aturada i reflexió on famílies i escola puguin intercanviar punts de vista i vivències quant a l’educació dels fills, sobretot pel que fa a l’educació en valors.

 

Inscripció i Gestió de la formació

El procés d’inscripció es realitzarà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de la FECC en l’apartat de Formació.

Els equips directius poden programar l’assistència a les diferents activitats formatives posant més èmfasi en aquells que els siguin més necessaris, interessants, etc.