Nova normativa de Plans d’Autoprotecció

El passat 5 d’abril va entrar en vigor el DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció derogant els anteriors decrets referits a aquesta matèria, Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i el Decret 127/2013, de 5 de març, de fixació d’un nou termini per presentar determinats plans d’autoprotecció d’àmbit local.

Aquest nou text apareix per millorar i facilitar la creació, gestió i implantació dels Plans d’autoprotecció a les empreses. Procés que amb els anterior decrets eren complexes i enormement restrictius.

El decret 30/2015 redueix significativament les activitats i centres afectats. Concretament, en l’àmbit d’activitats docents queden afectats els següents centres o activitats:

  • Llars d’infants, ludoteques i similars amb més de 100 alumnes.
  • Establiments d’ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o amb malalties mentals que disposin de més de 100 places.
  • Qualsevol altre establiment d’ús docent sempre que disposi d’una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una ocupació superior a 1.000 persones.

Tots aquells centres que no reuneixin aquestes condicions no estan obligats pel contingut d’aquest decret i, per tant, el document homònim al Pla d’Autoprotecció serà el Pla d’Emergència (generalment treballat amb el Servei de Prevenció de cada centre).

Especialment per aquest col·lectiu de centres no afectat pel Decret 30/2015, recomanem us assegureu i treballeu el vostre Pla d’Emergència per garantir una bona resposta de tot el personal del centre davant una emergència o situació de risc.

En darrer terme volem recordar-vos que disposeu de una proposta econòmica amb dos proveïdors, Enfirex i RiscControl per donar compliment a aquest Decret i a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Eficiència Energètica, d’opció a necessitat

Com sabeu, el consum energètic és una partida econòmica significativa a les escoles. Més encara atès l’increment progressiu de les tarifes d’electricitat i gas en els darrers anys. Per aquest motiu, des de l’any 2009, la FECC promou el treball en gestió energètica per aprofitar les diverses vies d’estalvi econòmic que tenim al nostre abast.

Ara, a més, amb l’aparició de noves normatives d‘eficiència energètica -com el recent Decret de certificació d’eficiència energètica dels edificis, que va entrar en vigor el passat 1 de juny-, ens recorda la importància de la gestió energètica en els nostres centres.

Per això us convidem a que assistiu a la jornada-seminari que realitzarem el proper 9 d’octubre a les 9:15h a la nostra seu.

Podeu consultar el programa de la sessió aquí: Jornada d’Eficiència Energètica

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Els Plans d’Autoprotecció

Com probablement ja sabreu, en 2010 va entrar el vigor el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Des de la publicació del mateix l’Administració ha estat flexible en la implantació del mateix coneixedora de la realitat econòmica de les empreses. Ara però, amb la publicació del nou Decret d’ampliació dels terminis de presentació i homologació dels Plans d’Autoprotecció creiem que és el moment de treballar per l’acompliment d’aquesta norma.

Per aquest motiu us convidem a assistir a la Sessió informativa que realitzarem el proper dimecres 29 de maig a les 16h a la nostra seu.

Podeu consultar el programa de la sessió aquí:  http://www3.escolacristiana.org/aformatives/files/0584ce565c824b7b7f50282d9a19945b.pdf

Per consultar la normativa relativa als Plans d’Autoprotecció:
Decret 82/2010 de 29 de juny
Decret 127/2013 de 5 de març

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Compra agrupada d’energia elèctrica mitjançant licitació

Amb el procés de liberalització dels preus de l’energia elèctrica que hi ha en marxa a l’estat espanyol des de l’1 de juliol de 2009, les tarifes s’han anat incrementant progressivament i la previsió és que ho segueixin fent.

Per tal de mitigar aquests efectes, des de la FECC es promou, des del 2010, la compra conjunta d’energia elèctrica per part de les escoles i entitats afins, per mitjà de licitació entre les empreses comercialitzadores.
 

Resultats obtinguts

Fins ara s’han realitzat tres licitacions amb una participació que ha anat en augment, des dels 157 punts de connexió en 2010 als 445 punts en 2012. Aconseguint un consum total licitat actual de 32.400.000 de kilowats i amb uns descomptes mitjans assolits molt importants que han premés mitigar la contínua alça que està experimentant el cost de l’energia elèctrica.

Licitacions realitzades

CUPS participants

Consum anual agregat

Import anuals agregats

% d’estalvi aconseguit

2010

157

7.600.000 kw

1.200.000 €

11.79%

2011

407

25.000.000 kw

3.800.000 €

12.14%

2012

445

32.400.000 kw

4.700.000 €

5.20%

Històric de dades de les licitacions realitzades

 

A qui s’adreça la proposta: tipus d’entitat i de contracte

La clau de l’estalvi és licitar de manera conjunta un volum d’energia elèctrica quan més gran millor.  Per això volem aplegar el màxim nombre possible d’entitats, per tant la licitació està oberta a tot tipus d’escoles i entitats no lucratives –siguin o no de la FECC-.

Per participar-hi cal sufragar unes despeses de gestió, mitjançant una quota per punt de connexió (CUPS) que s’adhereixi i licitació.

Aquesta compra conjunta d’energia elèctrica es fa només per aquells contractes d’electricitat que estiguin obligats a anar al mercat lliure i no es puguin acollir a les tarifes regulades. Això és a tots els contractes que disposin d’una potencia contracta superior als 10 Kwats.

 

Participació en la compra agrupada i terminis

Es pot entrar al col·lectiu de la compra agrupada mitjançant la signatura d’un conveni amb la FECC. Cal manifestar l’interès en entrar amb suficient antelació per recopilar un històric del subministrament i analitzar les característiques de contracte del centre.

Les entitats que s’incorporen entren en la primera licitació que es realitzi un cop hagi vençut el seu contracte anterior i com a màxim en el mes de juliol d’aquesta.

Des del moment del venciment del contracte anterior es realitzarà el canvi a la nova companyia,  traspàs que te un termini que oscil·la entre 7 i 80 dies un cop signat el nou contracte.

Podeu contactar amb nosaltres en l’adreça: energia@escolacristiana.org

 


Publicat dins de General | Deixa un comentari

La importància de la compra conjunta del col·lectiu FECC

Sovint, des de l’Escola Cristiana, insistim en la importància de la unitat del sector per no perdre rellevància social i pes polític, dimensions sempre necessàries, i més ara amb les circumstàncies que estem vivint.

Aquesta unitat té beneficis molt importants també en terrenys més propers, tangibles i immediats, com ho pot ser l’àmbit econòmic.

Amb les dificultats del moment, ens cal fer un tomb decidit en la manera de gestionar-nos i aprofitar molt més les possibilitats de pertànyer a un col·lectiu.

Les iniciatives que estem propiciant per a la compra conjunta de béns i serveis n’és un clar exemple. Participant en un grup de compra, hi ha un benefici col·lectiu i individual, ja que agrupant la compra s’aconsegueix més capacitat de negociació en el preu, en els descomptes i en les condicions i qualitat del servei. Però per participar-hi cal un gran sentit d’unitat, ja que és important ajustar-se als proveïdors homologats en tots els casos, malgrat que en algun article en concret ens pugui semblar que nosaltres sols el podem assolir en millors condicions.

Sempre és possible que, per un determinat article i en un determinat moment, s’aconsegueixi un preu especial millor al del grup, però només la participació i la fidelitat al grup et permet assegurar que, en el conjunt de les teves compres, assoleixis millors resultats ja a curt termini. Sense aquesta unitat i fidelitat al grup, la força es va perdent. L’oferta ocasional o la bona relació particular amb algun proveïdor específic mai donarà millors resultats ni a cada escola individualment i, menys encara, a nivell del col·lectiu.

Comptem amb l’experiència molt positiva i d’anys d’un grup de compres integrat per 5 grans xarxes d’escoles cristianes (Escola Pia, Jesuïtes, La Salle, Maristes i Salesians).

Tenim també les experiències, molt reeixides, endegades per la FECC en l’energia elèctrica i en les assegurances i l’extensió a tot el col·lectiu dels proveïdors homologats en paper i en equipament informàtic.

Esperem que progressivament es vagi incrementant la participació en totes aquestes iniciatives col·lectives que, hi insistim, per a cada escola són rendibles ja a curt termini tot considerant el conjunt de compres, però que segur ho són a mitjà i llarg termini per a tots i cadascun dels béns i serveis objecte de compra.

Publicat dins de General | Deixa un comentari