El mes de desembre es va publicar la versió corregida de la Norma ISO 19011:2018 DIRECTRIUS PER L’AUDITORIA DELS SISTEMES DE GESTIÓ

Aquesta norma és la guia per realitzar auditories dels sistemes de gestió, inclou els principis d’auditoria, gestió del programa d’auditoria i la realització d’auditories. Així com la capacitat de les persones relacionades amb aquest procés.

Aquells centres que realitzeu vosaltres una part de l’auditoria interna convé que la tingueu present i us pugui ajudar en el procés d’auditoria que realitzeu:

  • Capacitant al personal que participa
  • Actualitzar a l’equip auditor
  • Identificar els canvis dins el sistema de gestió
  • Actualitzar els documents i registres necessaris
  • Identificar els requisits de la nova versió de la norma pel seu compliment

La norma la podeu adquirir a través AENOR o bé consultar en el Qualiteasy de FECCModels a l’apartat de Normativa.