El proper 12 de novembre realitzarem una sessió de formació per conèixer el model d’excel·lència EFQM.

L’objectiu d’aquesta sessió és que els equips directius i responsables de qualitat dels centres educatius, que han treballat amb models de qualitat i models de gestió de centres, i que estan interessades en conèixer en què consisteix el procés d’avaluació del centre amb el model EFQM i la lògica d’evolució REDAR, puguin adquirir uns coneixements bàsics sobre el model, i en cas que estiguin interessats en aplicar-ho en el centre, durant el segon trimestre oferirem unes sessions de treball per realitzar l’autoavaluació.

Per més informació podeu consultar el PROGRAMA i realitzar la inscripció.