Amb l’objectiu de promoure la millora contínua dels centres adherits al Projecte Qualitat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), es convoca aquest concurs per recollir la millor pràctica realitzada a través de projectes desenvolupats durant el curs acadèmic 2018-19 ó 2019-20.

Hi poden participar totes les escoles adherides al Projecte Qualitat de la FECC en el moment de la comunicació del concurs.

El treball consistirà en la descripció d’un projecte realitzat per un equip  durant el curs escolar 2018-19 ó 2019-20. El projecte pot ser una acció realitzada en un departament, àrea, etapa, i curs de l’àmbit de gestió o pedagògic. En la descripció s’han de recollir les diferents fases de la metodologia de treball, com les ha seguit l’equip i quins resultats s’han aconseguit.

El període de presentació del projecte és des del 8 de gener fins al 15 de juliol de 2020

S’anomenarà un centre guanyador que podrà gaudir de 3 hores de consultoria/auditoria interna per part de l’equip de consultors de la FECC durant el curs 2020-21 i la resta de centres participants podran compartir les seves bones pràctiques a través de l’aplicació de FECCModels

Bases del Concurs Bones Pràctiques del Projecte Qualitat 2020