La gestió de la qualitat en els centres educatius adherits a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya – Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya

Durant el curs 2000-01 vam iniciar el Projecte Qualitat en dues escoles, amb aquesta experiència ens vam animar i vam continuar treballant per dissenyar un projecte engrescador que ajudes a les escoles a implantar un sistema de gestió de la qualitat. Treballem amb uns objectius clars i ferms, una metodologia integradora, bons professionals i un suport de recursos. La nostra voluntat es treballar per la Qualitat a l’escola. Us proposem un canvi de cultura: la sistematització com a procés per a la millora continuada.

Presentació Projecte Qualitat FECC

Recursos i bibliografia per a la gestió de la Qualitat