Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Adreça: Carrer dels Àngels 18, 3r 08001 Barcelona
Telf: 93 302 70 13 Fax: 93 342 65 46