Durant el curs es mantenen i promouen reunions de grups de treball de coordinadors de Qualitat de les diferents escoles integrades en el Projecte per compartir la recerca de solucions i trobar estratègies davant problemes comuns, entre d’altres.

Les dates previstes per aquest curs són el 28 d’octubre de 2019 i el 23 de març de 2020 

PQ_reunió coord

 

 

Tornar