Seminari Permanent de Gestió de Xarxes Escolars

12 de maig de 2021

L’eclosió de l’FP i altres
ofertes formatives reglades

  • Institució titular

    Indiqueu a través d'una sola resposta, de les següents indicades a continuació, en representació de quin tipus d'institució titular assistireu a la reunió