Seminari Permanent de Gestió de Xarxes Escolars

27 d’ocutbre de 2021

El benestar com a pràctica del lideratge: un repte en l’escola post-pandèmica

  • Institució titular

    Indiqueu a través d'una sola resposta, de les següents indicades a continuació, en representació de quin tipus d'institució titular assistireu a la reunió