CURS 23-24

Indiqueu quina/es unitat/s voldríeu recuperar. Introduïu el número 1 a la casella de la/es unitat/s que desitjaríeu recuperar.
Infantil 2n cicle
P3
P4
P5
 
Primària
1r
2n
3r
4t
 
ESO
1r
2n
3r
4t
 

CURS 22-23

Indiqueu el nombre d’unitats que teniu concertades aquest curs. Només cal emplenar la casella de la/les unitat/s que voleu recuperar.
Infantil 2n cicle
P3
P4
P5
 
Primària
1r
2n
3r
4t
 
ESO
1r
2n
3r
4t
 

Si us resulta possible, indiqueu la totalitat d'alumnes que preveieu que tindreu matriculats a la unitat que voleu recuperar.
Infantil 2n cicle
P3
P4
P5
 
Primària
1r
2n
3r
4t
 
ESO
1r
2n
3r
4t