Recull d’incidències en el procés de preinscripció