Project Description

Identitat de gènere

Codi 22073.01

Presentació

Les qüestions relatives a la identitat de gènere han canviat notablement en els darrers anys. Les escoles no són alienes a aquesta realitat i sovint s’hi viuen situacions que poden suposar un conflicte de valors i que podrien fins i tot dur a una vulneració dels drets de les persones. Per això, calen coneixements, habilitats i actituds per poder fer-hi front de la manera més prudent i respectuosa amb les persones.

La formació té l’objectiu de dotar de coneixements i habilitats als participants per poder acompanyar a altres docents que requerixin el suport per treballar en les aules.

Destinataris

Coordinadors del departament psicopedagògic i d’Orientació, responsables del departament de pastoral i docents de qualsevol etapa educativa interessats en adquirir coneixements i habilitats per treballar amb les persones.

Continguts

  1. Recorregut històric i moment actual
  2. Qüestions legals
  3. Aspectes antropològics
  4. Conceptes
  5. Aspectes mèdics
  6. Aspectes pastorals
  7. Nocions generals de metodologia deliberativa

Inici

5 de juliol de 2022

Calendari i horari

5, 6 i 7 de juliol de 9 a 14h

Modalitat

Presencial

Edifici Docent Sant Joan de Déu
c/Sant Rosa, 39-57. Aula 10
08950 Esplugues Llobregat

Durada

15 hores

Programa
Inscripció