El proper trimestre impartirem el curs Auditors interns amb modalitat de teleformació. Hem previst realitzar el curs amb el suport de la plataforma moodle per compartir la documentació i el zoom per realitzar algunes aules virtuals i la pràctica d’auditoria interna en remot.

L’auditoria és una eina al servei de la millora del centre. És important que els centres educatius disposin de personal format i acreditat per fer les auditories. El curs va adreçat a coordinadors o responsables de qualitat, membres dels equips directius o comissions de qualitat dels centres que desenvolupen el sistema de gestió de la qualitat.

Data Inici: 13 de gener de 2021

Data Final: 12 de març de 2021

Calendari aules virtuals: 13, 20 de gener, 3 de febrer i 3 de març de 11 a 12 hores

Entre el 4 i 28 de febrer els participants hauran de realitzar una pràctica d’auditoria online

Modalitat: Teleformació (amb aules virtuals recomanades)

Durada: 20h

Formador: Pere Canyadell

Programa i Inscripcions