El proper 1 de març iniciarem el curs El delegat de protecció de dades: treballem les tasques d’un DPD a l’escola, amb l’aplicació del Reglament relatiu al tractament de dades personals i la seva lliure circulació, des de maig del 2018 és imprescindible que les escoles disposin de Delegat de Protecció de Dades perquè es comuniqui amb l’autoritat de control corresponent i realitzi les tasques inherents al càrrec.

La formació que presentem s’adreça al personal dels centres educatius que ha de realitzar les funcions de delegat de protecció de dades i té com a objectiu conèixer i aplicar la normativa vigent pel que fa a les funcions d’aquesta figura.

El curs es farà en aules virtuals i anirà a càrrec de Caterina Bartrons, Gerent de Serveis Jurídics de Faura-Casas, advocada especialitzada en dret de protecció de dades i noves tecnologies.

Programa

Inscripcions