Tots els mòduls de formació integrats en el Projecte estan inclosos en el Pla de Formació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

La participació en tots aquests mòduls inclosos en el Projecte suposa el pagament de la matrícula corresponent. Per tal que el centre que hi participi pugui bonificar-se els costos de matrícula per a cada participant, és necessària la subscripció del Conveni d’Agrupació d’Escoles que promou la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

Amb aquesta subscripció, i mentre el centre en qüestió tingui crèdit suficient, els imports de matrícula per a la participació en tots els mòduls del Projecte podran ser bonificables davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Podeu consultar l’oferta formativa per al curs 2019-20 en el blog de Formació Continua de la FECC clicant aquí

El moodle és l’entorn virtual que utilitzem per la realització dels mòduls de formació i permet l’intercanvi de coneixements i experiències entre els formadors i els participants.

El programa de Gestió i Millora recull la proposta d’accions formatives que tenen per objectiu facilitar els coneixements bàsics i les eines necessàries per posar el fonament de la implantació d’ un sistema de gestió en el centre, així com adquirir els coneixements necessaris per a la realització de les autoavaluacions en els centres i dissenyar el procés de planificació estratègica.