Plataforma de gestió QUALITEASY
Qualiteasy  és una aplicació web que ha desenvolupat l’empresa del mateix nom amb qui la Fundació Escola Cristiana de Catalunya té signat un acord des del mes de setembre de l’any 2006. El Departament de Qualitat ofereix aquesta aplicació en unes condicions molt especials i des del servei d’atenció al client de Qualiteasy que resulta força acurat.
Aquesta aplicació consta de:

  • Un mòdul de Gestió documental i Comunicació (que incorpora la gestió d’accions correctives, preventives, no conformitats, indicadors,…)
  • Un mòdul Estadístic i de satisfacció del Client.
  • Un mòdul de Formació.
  • Un mòdul d’Auditories.
  • Un mòdul d’E-learning.

Preus en funció del nombre d’usuaris (a consultar).

Plataforma de gestió ISOOTOOLSisotools
Isootools és un software per la gestió del models de normalització (ISO)  i excel·lència. Està formada per diferents mòduls que atenen a les necessitats de les organitzacions independentment del tamany i sectors

  • Mòdul base
  • Mòdul de sistemes normalitzats
  • Mòdul de models excel·lència

El software afavoreix l’agilització i millora dels processos i l’accessibilitat i cerca la informació

Software ISO. L’objectiu és donar compliment als requisits de les normes ISO

Software Balance Scorecard (BSC) també conegut com el Quadre de Comandament Integral (QCI). Permet l’estructura i posada en marxa de l’estratègia a mig i llarg termini

Software BPM. Ajuda a que les organitzacions administrin de forma més fàcil la gestió per processos

 

Tornar