Es concertaran a través de l’empresa certificadora TÜVRheinland , Eduqatia  o Applus+ amb qui la Fundació Escola Cristiana té signat uns acords econòmics que afavoreixen el cost per a la certificació dels sistemes de qualitat que s’implantin en les escoles adherides a la Fundació i, complementàriament també, per altres serveis que ofereixen.
La tarifa de preus s’estableix en base al nombre de persones que treballen en el centre.

Consulteu els preus.

Tornar