Oferim sessions de treball per als centres que volen saber en quina situació està el seu sistema de gestió.

Es realitzarà una reunió amb el representant de la titularitat/direcció del centre i, si escau, amb els membres de l’equip directiu, per tal de fer una diagnosi i identificar els punts forts i febles del sistema i les mancances i les oportunitats.

S’ oferiran alternatives de com seguir treballant per implantar/revisar/consolidar el sistema, amb el suport, la formació i el seguiment que escaigui.

Es lliurarà un informe on es recolliran les conclusions de la reunió.

Sessió de 3 hores de durada.

Per a la contractació d’altres sessions de consultoria que integrin el suport i seguiment de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i de l’excel·lència, es desenvoluparà un pressupost específic en funció de les necessitats. Consultar.

Preu a consultar.PQ_Consultoria

 

 

Tornar