Des del Departament de Qualitat de la FECC s’organitzen cursos de formació, seminaris i tallers adreçats als centres que estan implantant sistemes de gestió de la qualitat i treballen per l’excel·lència educativa.

La formació és gestiona a través del Departament de Serveis Educatius de la FECClogo FTFE

Les escoles que hagin subscrit el Conveni d’Agrupació promogut per la FECC podran gaudir de la bonificació corresponent a càrrec del seu crèdit de formació. L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a les normes reguladores del subsistema de formació professional contínua i a les indicacions de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FTFE)

Les escoles adherides a la FECC també podran participar en la formació gestionada a través del Contracte Programa Sectorial (sector Educació i Formació) de Formació Continua promogut i subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i el Fons Social Europeu (Unió Europea), signat amb l’APSEC i gestionat i impartit per la FECC.  Es tracta de formacions gratuïtes pels participants, adreçades a qualsevol persona que treballi al territori català dintre del sector Educació i Formació (no públic), tant per compte pròpia com aliena, o bé a persones inscrites a l’OTG.

Consorci + FSE feb 10(sense intro) OK

 

Els centres interessats podran, també, sol·licitar la realització de cursos del catàleg del Projecte Qualitat en el propi centre i concertar un calendari a partir de les seves necessitats, sempre tenint en compte les disponibilitats dels formadors.

Preu a consultar.

PQ_coneixement

 

Tornar