S’ofereix l’acompanyament en el disseny, el suport i la gestió de la qualitat per a les escoles que sol·liciten els serveis del Projecte Qualitat.

Serveis

 1. Consultoria especialitzada en gestió de sistemes de Qualitat. Inclòs en la quota.
 2. Consultoria complementària a demanda.
 3. Cursos de formació. S’aplica la tarifa general de preus dels cursos de la FECC.
 4. Seminaris. Inclòs en la quota.
 5. Jornades informatives i formatives sobre gestió de la Qualitat. Descomptes sobre el preu general.
 6. Activitats de formació i benchmarking. Descomptes sobre el preu general.
 7. Participació en les reunions de xarxa de coordinadors. Inclòs en la quota.
 8. Participació en les reunions de xarxes de treball. Inclòs en la quota.
 9. Condicions especials en l’ús de l’aplicació Qualitesasy i Isotools específic per a l’escola (segons nombre d’escoles usuàries). Inclòs en la quota.
 10. Gratuïtat en l’ús de l’aplicació Qualiteasy compartit per totes les escoles del Projecte. Inclòs en la quota.
 11. Certificació ISO en condicions especials. Inclòs en la quota.

 

Tornar