Durant el curs es mantenen i promouen reunions de grups de treball de coordinadors de Qualitat de les diferents escoles integrades en el Projecte per compartir la recerca de solucions i trobar estratègies davant problemes comuns, entre d’altres.

Per facilitar la participació dels coordinadors de qualitat dels centres adherits, les reunions es realitzaran virtualment durant el curs 20-21.

Les dates previstes per aquest curs són el 14 d’octubre de 2020 i el 21 d’abril de 2021 

PQ_reunió coord

 

 

Tornar