XVI Jornada del Grup Sant Jordi de defensa i promoció dels drets humans

El moviment de l’ànima: el prec i l’empara

Dissabte, 13 de novembre de 2021

Hotel Alimara, de Barcelona