FECC_quadrat colorsL’oferta formativa que ofereix la Fundació Escola Cristiana de Catalunya està estructurada per unes línies d’actuació que hem concretat en programes de formació. Aquests, són àrees temàtiques que permeten que els equips d’una escola aprofundeixin en el coneixement del tema en qüestió, mitjançant la realització d’activitats de formació que són de diferent modalitat, durada o nom, però totes relacionades amb un mateix tema de treball.

Els deu programes que ofereix la Fundació Escola Cristiana són:

Programa d’Administració

Programa d’Avaluació i planificació

Programa Escola Inclusiva

Programa de Gestió i Millora contínua

Programa d’Habilitats directives

Programa d’Innovació educativa

Programa de Màrqueting Educatiu

Programa Multilingüe

Programa de Pastoral

Programa Socioeducatiu

Programa de TIC

Programa de Tutoria