Cursos Programats 2020-2021 amb inscripció oberta

Programa d’Administració i gestió

Inici: 8 d’octubre de 2021
21130.01 La Gestió de la tresoreria en un escenari incert (AULA VIRTUAL)
Programa ||Inscripcions

Inici: 12 de novembre de 2021
21059.06  Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL)
Programa ||Inscripcions

Programa d’Avaluació i Planificació

Inici: 19 d’octubre de 2021
21105.01 Com mesurar i fer el seguiment del Pla estratègic de centre? (AULA VIRTUAL)
Programa ||Inscripcions

Programa Escola Inclusiva

Inici: 25 d’octubre de 2021
21126.01 És possible personalitzar l’aprenentatge? (AULA VIRTUAL)
Programa ||Inscripcions

Programa de Gestió i Millora contínua

Programa d’Habilitats Directives i Personals

Inici: 1 d’octubre de 2021
21127.01  Capacitat resolutiva. Del problema a la decisió (PRESENCIAL + ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Inici: 1 d’octubre de 2021
21128.01  Claus emocionals i cognitives per la tornada a l’escola (AULA VIRTUAL + ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Inici: 21 d’octubre de 2021
21133.01 Conducció de reunions presencials i virtuals (AULA VIRTUAL + ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Programa d’Innovació Educativa

Programa Llar d’infants

Inici: 27 de setembre de 2021
21129.01  El pati escolar a Infantil i Primer Cicle de Primària: necessitats dels infants i transformació (AULA VIRTUAL + ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Programa de Màrqueting Educatiu

Inici: 7 d’octubre de 2021
21132.01 Estratègies en xarxes socials (AULA VIRTUAL)
Programa ||Inscripcions

Inici: 7 d’octubre de 2021
21131.01 Disseny del pla de màrqueting (AULA VIRTUAL + ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Programa Multilingüe

Programa Pastoral

Inici: 4 d’octubre de 2021
Com ens parla la Bíblia? (ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Inici: 8 de novembre de 2021
Ser profe de reli (ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Inici: 31 de gener de 2022
Aprenentatge Servei, la classe de religió transformadora de la societat (ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Inici: 19 d’abril de 2022
L’arquitecte de Déu. El patrimoni religiós a l’ERE (ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Programa Sòcio-educatiu

Inici: 7 de setembre de 2021
21123.01 Saber del Silenci per Saber Estar (AULA VIRTUAL)
Programa ||Inscripcions

Programa TIC

Programa de Tutoria

Inici: 20 de setembre de 2021
88.01 El projecte de convivència (AULA VIRTUAL)
Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya – Inscripció gratuïta
Programa ||Inscripcions

Inici: 6 d’octubre de 2021
117.01  Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte (PRESENCIAL)
Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya – Inscripció gratuïta
Programa ||Inscripcions

Formació d’altres àmbits

Formació de llarga durada

Inici: 1 d’octubre de 2021
21109.01 – 22002.01 Escola de Pastoral 2021-2022: EdP 13. Títol d’Expert universitari en Escola de Pastoral Educativa (PRESENCIAL + AULA VIRTUAL + ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Inici: 7 d’octubre de 2021
21108.01 – 22001.01 Curs d’Expert en Comunicació de Centres Escolars 2021-2022: CEC 2 (PRESENCIAL + AULA VIRTUAL + ONLINE)
Programa ||Inscripcions

Inici: 18 d’octubre de 2021
21110.01 – 22003.01 Escola de Directius 2021-2022: EdD23. Títol d’expert en Direcció de Centres Escolars (PRESENCIAL + AULA VIRTUAL + ONLINE)
Programa ||Inscripcions